Algemene Voorwaarden

 1. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. 
 1. Door het verzenden van het inschrijfformulier schrijft u uw kind in voor de Sportstages, gaat u akkoord met onze voorwaarden en verplicht u zich tot betaling van het inschrijfgeld.
 2. Recht op deelname aan de Startbaan Sportstages ontstaat pas na ontvangst van het inschrijfgeld.
 3. In geval betaling heeft plaatsgevonden en de Startbaan Sportstages geen doorgang kunnen vinden, bijvoorbeeld in verband met de RIVM-maatregelen, zal volledige restitutie plaats vinden.
 4. Deelname geschiedt op eigen risico. Startbaan Sportstages aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan deelnemers, door welke oorzaak dan ook.
 5. Startbaan Sportstages is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
 6. Met de inschrijving van uw kind geeft u Startbaan Sportstages toestemming om bij slechte weersomstandigheden het programma aan te passen waarbij de breng -en haaltijden gehandhaafd blijven.
 7. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk aan ons te worden gemeld.
 8. In geval van annulering is deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen mits hiervoor door de organisatie toestemming is verleend.
 9. Bij annuleringen binnen zes weken voor aanvang moeten wij 100% van het inschrijfgeld in rekening brengen in verband met de reeds gemaakte kosten. 
 10. Bij inschrijving geeft u ons toestemming om beeldmateriaal – gemaakt tijdens de activiteiten door het team van Startbaan Sportstages– met daarop herkenbare afbeelding van uw kind, voor eventuele promotionele doeleinden te gebruiken (o.a. social media, website).
 11. In geval van onvoorziene omstandigheden beslist de leiding van Startbaan Sportstages.